Jiří Kremla

„Metodik korfbalu a celoživotní sportovec.“

Byl jedním z prvních skutečných korfbalových funkcionářů. Jako univerzitně vzdělaný učitel tělesné výchovy věnoval sportu a hlavně korfbalu celou svou aktivní kariéru.

Již v devadesátých letech působil jako první trenérsko-metodický vůdce českého korfbalu a v roce 1993 se účastnil důležité mise do Nizozemska, kde se Český korfbalový svaz stal řádným členem Mezinárodní korfbalové federace. Jiří společně s prvním předsedou Rudolfem Mišurcem pečetil svým podpisem toto členství, jež trvá neustále.

V Prostějově se těší mimořádnému renomé, a to nejen na sportovní scéně.