Rudolf Mišurec

"Otec českého korfbalu"

Proslul svým příkladným smyslem pro fair-play, který nadřazoval nade vše. To on přivezl korfbal ze zahraniční stáže a začal s jeho šířením po českých krajinách, právě on se stal prvním předse- dou nově vzniklého sportovního svazu, také on dovedl český korfbal na první mistrovství světa v roce 1995 do Indie…

více o Rudovi
Henk a Wies Welmersovi

"Srdce pro český korfbal"

Nizozemští manželé, pro které byl korfbal vším a kteří věnovali své srdce České republice. Oba působili v KNKV Oost i ve vedení Mezinárodní korfbalové federace IKF a dlouhodobě pomáhali rozvíjet korfbal v České republice…

více o Welmersových
Karel Verschoor

"Korfbalový misionář"

Nizozemský korfbalový misionář. V devadesátých letech neúnavně navštěvoval česká města, vedl semináře, ukazoval korfbal na základních a středních školách. Za devět let navštívil pětačtyřicetkrát Českou republiku a Slovensko…

více o Karlovi
Jiří Veselský

"První generální sekretář"

Jirka dokázal díky znalosti sportovního prostředí na pražském Strahově dostat korfbal mezi uznávané sporty, zajistil nancování v prvních letech fungování…

více o Jiřím
Hans Vroegh

"Zakladatel české rozhodcovské školy"

Jméno, které výrazně ovlivnilo českou i světovou rozhodcovskou scénu,
představuje Hans Vroegh...

více o Hansovi
Adri Swan Zwaanswijk

"Zakladatel neziskové organizace Swan Fund"

Zakladatel neziskové organizace nazvané Swan Fund, která podporovala celosvětový rozvoj korfbalu, jako naprosto unikátní míčové kolektivní hry...

více o Swanovi
Previous
Next